tt logo fv 200px
Kørekort til 17 årige

Kørekort til 17 årige


VIGTIGT: Loven om kørekort til 17 årige med efterfølgende ledsager indtil at man fylder 18 år, er vedtaget og trådte i kraft pr. 1. januar 2017. 

Opdatering pr. 1/10-19: 

Forsøgsordningen vil være gældende indtil det eventuelt besluttes, at der skal gælde andre regler på området.

Den 3-årige forsøgsordning om kørekort til 17-årige startede den 1. januar 2017. Bekendtgørelsen har ingen udløbsdato. Det betyder, at forsøgsordningen fortsat er gældende, når der den 1. januar 2020 er gået tre år. 17-årige kan herefter stadig få udstedt kørekort efter de regler, der er fastsat i forsøgsordningen.


Tilmeld dig KLIK HER

Du kan tidligst påbegynde dit kørekort når du er 16 år og 9 måneder gammel!

Sikker Trafiks hjemmeside med nærmere information KLIK HER

Der kan udstedes kørekort til 17 årige til kategori B (almindelig bil) efter samme regler i færdselsloven og kørekortbekendtgørelsen, som gælder for personer der er fyldt 18 år.

Dette indebærer minimum:

  • 29 lektioner i teori.
  • 16 lektioner øvelseskørsel i trafikken.
  • 4 lektioner manøvrebane (kravlegård).
  • 4 lektioner køreteknisk anlæg (glatbane).
  • 8 lektioner førstehjælp – herunder færdselsrelateret førstehjælp (må max være 1 år gammelt).

Det er kørelæreren der vurderer om den enkelte elev har brug for evt. ekstra kørelektioner udover de lovpligtige lektioner. Det er individuelt hvor mange kørelektioner der skal til, for at den enkelte elev er klar til selve den praktiske prøve.

En samtykkeerklæring skal underskrives af forældre/værge .

For benyttelse af kørekortet skal kørsel foregå med en ledsager - dette skal ske indtil den dag man fylder 18 år.

Med venlig hilsen
Annelise, Brian, Preben

© TØNDER TRAFIKSKOLE I/S
v/ Annelise Borum · Brian Matthiesen · Preben S. Jørgensen